Pazarlama Stratejisi Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama Stratejisi Nedir? Nasıl Oluşturulur?
0
(0)

Pazarlama stratejisi iş hedefleriniz konusunda çok net olunmasını gerektiren bir konudur. İyi bir pazarlama stratejisi, sadece teknoloji ve dijitale yoğun yatırım yapılan bir strateji anlamına gelmez. Bunun yerine, pazarlama stratejisi tamamen hedeflere ulaşmakla ilgili olmalıdır.

Amaç, müşterinin şirketi araması için  ikna etmekse ama müşteri şirketi aramazsa, pazarlama ne kadar pahalı veya yaratıcı olursa olsun başarısız olmuştur. Bu, pazarlamanın yaratıcı ve yenilikçi olmadığı anlamına gelmez, ancak hedefler gerçekleşmezse strateji başarılı sayılamamaktadır.

Pazarlama stratejisi tasarımı için iki ana faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

 1. Hedef pazarın seçilmesi: Hedef pazar, kuruluşun ürünlerinin kime satılmak istendiğinin belirlenmesidir. Tüm pazar segmentleri bir şirket için verimli değildir. Müşterilerin özellikleri ve müşterilerin hedef pazardaki özel ihtiyaçları hakkında derinlemesine bir pazarlama araştırması yapılması hedef pazarın seçilmesi için kritik önemdedir.
 2. Pazarlama karmasının toplanması: Pazarlama karması, kuruluşun ürünlerinin nasıl satılması gerektiğinin tespitidir. Şirket, pazarlamanın 4P’sini uygun kombinasyonda toplamak zorundadır. Pazarlama karmasını kurgulamak pazarlama danışmanlığı hizmetinin önemli bir parçasıdır. 
İçindekiler göster
 1. 1 Pazarlama Stratejisi Nedir?
 2. 2 Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
  1. 2.1 Pazarlama hedefleri, amaçları ve performansına ilişkin gözden geçirme
  2. 2.2 1.Geleneksel Pazarlama (Traditional Marketing)
  3. 2.3 2. Müdahaleci Pazarlama (Outbound Marketing)
  4. 2.4 3.Cazibeci Pazarlama (Inbound Marketing)
  5. 2.5 4) Dijital Pazarlama (Digital Marketing)
  6. 2.6 5) Arama Motoru Pazarlaması (Search Engine Marketing)
  7. 2.7 6) İçerik Pazarlama (Content Marketing)
  8. 2.8 7) Sosyal Medya Pazarlaması (Social Media Marketing)
  9. 2.9 8) Video Pazarlama (Video Marketing)
  10. 2.10 9) Ses Platformu Pazarlaması (Voice Marketing)
  11. 2.11 10) Email Pazarlama (Email Marketing)
  12. 2.12 11) İletişim İle Pazarlama (Conversational Marketing)
  13. 2.13 12) Aktif Pazarlama (Buzz Marketing)
  14. 2.14 13) Influencer Pazarlama (Influencer Marketing)
  15. 2.15 14) Kazanım Pazarlaması (Acquisition Marketing)
  16. 2.16 15) Bağlamsal Pazarlama (Contextual Marketing)
  17. 2.17 16) Kişi Bazlı Pazarlama (Personalized Marketing)
  18. 2.18 17) Marka Pazarlama (Brand Marketing)
  19. 2.19 18) Gizli Pazarlama (Stealth Marketing)
  20. 2.20 19) Cesur Pazarlama (Guerrilla Marketing)
  21. 2.21 20) Yerel Pazarlama (Native Marketing)
  22. 2.22 21) Aracıyla Pazarlama (Affiliate Marketing)
  23. 2.23 22) Partner Pazarlama (Partner Marketing)
  24. 2.24 23) Ürün Pazarlama (Product Marketing)
  25. 2.25 24) Hesap Bazlı Pazarlama (Account-based Marketing)
  26. 2.26 25) Müşteri Pazarlama (Customer Marketing)
  27. 2.27 26) Kulaktan Kulağa Pazarlama (Word of Mouth Marketing)
  28. 2.28 27) İlişki Pazarlama (Relationship Marketing)
  29. 2.29 28) Kullanıcı Üretimi Pazarlama (User-generated Marketing)
  30. 2.30 29) Kampüs Pazarlama (Campus Marketing)
  31. 2.31 30) Konum İle Pazarlama (Proximity Marketing)
  32. 2.32 31) Etkinlik Pazarlama (Event Marketing)
  33. 2.33 32) Deneyimsel Pazarlama (Experiential Marketing)
  34. 2.34 33) Etkileşimli Pazarlama (Interactive Marketing)
  35. 2.35 34) Global Pazarlama (Global Marketing)
  36. 2.36 35) Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing)
  37. 2.37 36) İkna Edici Pazarlama (Persuasive Marketing)
  38. 2.38 37) Sosyal Pazarlama (Cause Marketing)
  39. 2.39 38) Tartışmalı Pazarlama (Controversial Marketing)

Pazarlama Stratejisi Nedir?

Pazarlama stratejisi, kuruluşun mevcut kaynaklara odaklanmasını ve satışları artırmak ve rakipler üzerinde kaldıraç elde etmek için bunları mümkün olan en iyi şekilde kullanmasını sağlayan sistematik planlama sürecine verilen isimdir.

Bir başka ifadeyle, pazarlama stratejileri, özellikle kuruluşun pazarlama hedeflerine ulaşmak için kurgulanan kapsamlı bir plandır ve pazarlama planı kavramının yapı taşıdır. Detaylı pazarlama araştırmalarından sonra tasarlanması beklenir. Pazarlama stratejileri, bir kurumun satışlarını artırmak için mümkün olan en iyi fırsatlara odaklanmasına yardımcı olur.

Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Hedeflenen pazarlama organizasyonuna ulaşmak için faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli ve gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. Bunun yanında tüm katmanlar sorgulanırken dijitalleşme seviyeleri belirlenerek, gelişim alanları ortaya koyulmalıdır.

Pazarlama ya da değil, herhangi bir stratejinin üç aşaması vardır:

1) Problemin teşhisi,

2) Problemle başa çıkmak için yol gösterici bir politika ve

3) Politikayı gerçekleştirmek için gerekli olan bir dizi hedefli eylem

Pazarlama faaliyet modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

İlk adım olarak, SWOT Analizi kapsamında pazarlama stratejilerine ulaşmak için şu sorular sorulmalıdır:

Pazarlama hedefleri, amaçları ve performansına ilişkin gözden geçirme

a) Firmanızın, şu anki pazarlama hedef ve amaçları nedir?
b) Pazarlama hedef ve amaçlarınız, firmanın misyonu ile tutarlı bir şekilde örtüşüyor mu? Tutarlı ise neden ve tutarlı değil ise neden?
c) Pazarlama ve müşteri çevresindeki değişmeler ile firmanın (örgütün) hedef ve amaçları birbiriyle tutarlı bir şekilde uyuşuyor mu? Neden?
d) Mevcut pazarlama stratejinizin performansı; satış hacmi, pazar payı, karlılık, müşterinin bilinçlenmesi ve ürünlerinizin tercih edilmesi bakımından değerlendirildiğinde sizi memnun edecek düzeyde midir?
e) Kendinizi, sektördeki rakiplerinizle kıyasladığınızda performansınız nasıl? Sizce yeterli mi? Genel olarak sektöre bakıldığında durum nasıl, bir düşüş mü yoksa artış mı söz konusu? Neden?
f) Sizin performansınız düşükse, bunun başlıca nedenleri nedir? Pazarlama hedef ve amaçlarınız, pazarlama çevresi ve müşteri çevresindeki değişimler ile tutarlı bir şekilde uyum oluşturuyor mu? Stratejiniz kusurlu olabilir mi? Stratejiniz uygulamadaki eksikler ve yetersizlikler nedeniyle mi istenilen sonucu vermiyor?
g) Eğer performansınızda artış var dersek, bu performans artışını sürekli kılabilmek için ne gibi önlemler ve düzeltici çalışmalar planlanıyor?
h) Bu elde ettiğiniz performans artışı; önceden öngördüğünüz çevresel faktörlerin beklentilerinizden daha iyi bir gelişme göstermesi mi sayesinde mi gerçekleşti yoksa sizin gerçekleştirdiğiniz üst düzey planlama ve stratejinizi uygulamanızdan mı kaynaklanıyor?

Belirlenen stratejik adımlar her zaman önceliklendirme başlığında incelenmelidir. Bir kurumun kaynakları ve zamanı sınırsız olamayacağından; her zaman birini diğerine tercih etme durumu ortaya çıkacaktır. Bu tercihin, daha akılcı ve sonuç odaklı yapılabilmesi için önceliklendirme yapmak gerekmektedir:

A) Hemen Yapılabilecekler: Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.

B) Yapılması Planlanacaklar: Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.

C) Yapılması Gözden Geçirilecekler: Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

1.Geleneksel Pazarlama (Traditional Marketing)

Geleneksel pazarlama, internetin ortaya çıkışından önce de marka pazarlama amacıyla kullanılan her türlü aracı kullanarak yapılan pazarlama çeşitine verilen addır. Bu araçlar: Televizyonradyogazetereklam panosu gibi günümüzdeki yeni araçların yanında daha etkisiz kalan ürün pazarlama metodlarını içerir. Bu pazarlama türüyle yapılan kampanyalar, özellikle hitap edilmek istenen kitle yerine herkese gösterildiğinden dijital pazarlamacılıkla karşılaştırıldığında verimsizdir. Ancak günümüzde de hala etkinliğini sürdürmektedir ve internet erişimi olmayan kitleler için hala iyi bir seçenektir.

2. Müdahaleci Pazarlama (Outbound Marketing)

Müdahaleci Pazarlama, kitle bazlı pazarlama yapmak yerine reklamlarının herkes tarafından görülmesini ve bu şekilde kampanyaya olan ilgiyi artırmayı hedefler. Adındaki bu müdahaleci sıfatı, ürünleri; basılı reklam, tv reklamı, e-mail bombardımanı gibi yollarla kişilerin karşısına çıkarması ve bunu sormadan yapmasından gelir. Ayrıca geleneksel pazarlamanın büyük kısmı da müdahaleci pazarlama içine girer.

3.Cazibeci Pazarlama (Inbound Marketing)

Diğer bir yandan müdahaleci pazarlama, müşterinin karşısına birden çıkmaktansa kişilerin dikkatini çekmeyi hedefler. Bunu yaparken kişinin ilgi duyabileceği şeyler ona gösterilir ve kişinin ilgi alanları, arama motoru verileriyle pekiştirilerek daha sağlıklı sonuçlar alınır. Cazibeci pazarlamanın amacı müşteriye iyi bir ön izlenim yoluyla kendine çekip onlarla sağlıklı bir ilişki kurmaktır. Bunu genelde sürekli interaktif olarak ve müşteriye daha iyisini vadederek yaparlar. Günümüzde dijital pazarlamanın önemli bir kısmı cazibeci pazarlamaya girer.

4) Dijital Pazarlama (Digital Marketing)

Geleneksel pazarlamanın tam zıttı olduğu söylenebilir. Geleneksel medyanın kullanmadığı internet gibi yeni araçları kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmakta ve günden güne popülerlik kazanmaktadır. Örnek olarak: Arama motorları, websiteleri, sosyal medya gibi araçları kullanır. Hedefe yönelik ve verimli pazarlama yapılmasına imkan tanıyan dijital pazarlama,  günümüzün en cazip pazarlama stratejileri arasında yer almaktadır.

5) Arama Motoru Pazarlaması (Search Engine Marketing)

SEO (search engine optimization) ile oldukça ilintili olan SEM (search engine marketing), hazırladığınız içerik veya kampanyaların arama motoru algoritmasında üste çıkarak üstte gözükmesini sağlar. Bunun için arama motorlarının belirlediği SEO kurallarını takip etmeli ve hangi adımların sizi üste çıkaracağını iyi bilmelisiniz.

6) İçerik Pazarlama (Content Marketing)

İçerik pazarlama, cazibeci pazarlama ve dijital pazarlamanın anahtarı konumundadır çünkü arama motorları kadar üretilen içerikler de kişilerin arattığı bilgileri sunar. Bu bağlamda SEO‘nun önemi tekrar karşımıza çıkmaktadır. İçerik pazarlama, bir içeriğin üretilmesi ve kitle hedefe ulaştırılması olarak tanımlanabilir. En çok kullanılan bileşenleri: Sosyal medya, blog, görsel içerik, e-kitap olarak sıralanabilir.

İçerik pazarlamanın amacı kullanıcıların satın alma yolculuğuna eşlik ve etki etmektir.

7) Sosyal Medya Pazarlaması (Social Media Marketing)

Sosyal medya pazarlaması, markanızı öne çıkarmak için sosyal medyada üretilen içerikler ve yapılan kampanyaların tümünü kapsar. En yaygın platformlar: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn olarak sıralanabilir. Herhangi bir gönderi paylaşmadan önce hitap etmek istediğiniz kitleyi daima göz önünde bulundurmalı ve işe yarar, bilgi veren ve dikkat çekici ögeler barındırmalısınız. Ayrıca belli sıklıklarla paylaşım yapmanız da oldukça önemlidir. Bu sayede daimi bir takipçi kitlesine ulaşabilir ve daha fazla insanı içeriğinizle ve kampanyalarınızla buluşturabilirsiniz.

8) Video Pazarlama (Video Marketing)

Video pazarlama, videoyu önemli bir içerik aracı olarak gören bir içerik pazarlama türüdür. Video içeriklerle içeriklerinizi paylaşmak, görünürlük ve dikkat çekicilik açısından büyük fark yaratacaktır. İstatistiki olarak video bulunduran içeriklerde müşteriler %88 oranında daha fazla sitenizde kalacaklardır.

9) Ses Platformu Pazarlaması (Voice Marketing)

Genelde yurtdışında daha popüler olan bu pazarlama türü, içeriklerinizi; Amazon Alexa, Google Home gibi cihazların arama algoritması için optimize hale gelmesini kapsar. Bu cihazlar aratmak istediğiniz herhangi bir şeyi sesle aratmaya da yarayan özelliklere sahip olduğundan ve genel asistanlık görevi gördüklerinden sizin içeriklerinize ulaşabilmesi avantajlıdır.

10) Email Pazarlama (Email Marketing)

Email pazarlama, bir site veya üreticiden bildirim almayı kabul ettiğinizde size gönderilen, kişiyle aradaki bağı koparmamak ve diri tutmak, kampanyalardan ve içeriklerden haberdar etmek için kullanılır. Bu amaca hizmet etmek için olan en popüler sitelerden Mailchimp gibi siteler bir defada belirlediğiniz kişilere zaman ayarlı email atmak, abonelerinizi otomatik sisteme eklemek gibi daha birçok hizmeti size sunar.

11) İletişim İle Pazarlama (Conversational Marketing)

İletişim ile pazarlama yöntemi, müşterilerle nerede ve nasıl isterlerse ikili kanallar yoluyla direkt muhattap olmak anlamına gelir. Telefon araması, mesaj, canlı yardım, canlı chat yardım kutusu, Facebook, Slack gibi vasıtalar buna örnek gösterilebilir. Başlamadan önce hedef kitlenizin hangi platformlarda olduğunu tespit etmeli ve buna göre harekete geçmelisiniz. Müşterilere geç cevap verme ve onları bekletme gibi istenmeyen şeyleri engellemek için unified inbox gibi araçlara hakim olmak avantajlıdır.

12) Aktif Pazarlama (Buzz Marketing)

Aktif pazarlama, viral pazarlama stratejisi geliştirmek, sürekli yaratıcı içerik ortaya koymak, interaktif etkinlikler planlamak ve fenomenlerle iş birliği yapmak gibi konseptleri kapsar. Bunu yaparken hedef kitlenizin sürekli nabzını tutmak ve buna göre eyleme geçmek hayatidir. Bunun için varolan ve popüler olarak kullanılan birkaç araç: Falcon.io, Hootsuite, BuzzSumo, Keyhole, Awario şeklinde sıralanabilir.

13) Influencer Pazarlama (Influencer Marketing)

Influencer pazarlama, hali hazırda varolan bir topluluğa bir şeyler pazarlanması üzerine kuruludur. Influencerler ile anlaşılıp kendi kitlelerine reklam vermelerini sağlayabilirseniz, bu insanların kendi takipçileri arasındaki etkisi büyük olduğundan ciddi bir potansiyel vaadeder. Bunun için:

 • Sosyal medyadan onlara ulaşmaya çalışmak
 • Influencer pazarlama platformu kullanmak
 • Sizin yerinize ulaşması için bir ajansla çalışmak

yolları izlenebilir.

14) Kazanım Pazarlaması (Acquisition Marketing)

Çoğu pazarlama stratejisi marka farkındalığını ya da site trafiğini artırmaya çalışırken, kazanım pazarlaması bu trafiğin ve farkındalığın tamamen gelire dönüşmesini hedefler. Marka farkındalığınızı ve trafiğinizi artırdığınızda bunları kara dönüştürmelisiniz. Burada da kazanım pazarlaması devreye girerek, siteyi bir müşteri üretim tesisine dönüştürür. Bunu da çok uygun fiyata ürün satarak, bedava eğitim açarak, kopyalanmış içerikleri azaltarak ve siteyi son derece optimize hale getirerek yapar.

15) Bağlamsal Pazarlama (Contextual Marketing)

Bağlamsal pazarlama, çevrimiçi kullanıcıların her birine internetteki arama davranışlarına göre ilgilerini çekecek reklamlar göstererek onları kazanmayı hedefler. Bunu kişiselleştirme yoluyla yaparlar. Bağlamsal pazarlama araçları, kullanıcıya site içerisinde kendi yolunu seçtirerek ona daha doğru yaklaşımlarda bulunmayı hedefler.

16) Kişi Bazlı Pazarlama (Personalized Marketing)

Buradaki amaç, markanızın hatırlanması ve olumlu duygularla ilişkilendirilmesi için düşündürücü olmak ve tartışma yaratmaktır. Marka pazarlamaya başlangıç için alıcınızın kişiliğini iyi okumalı ve onda nasıl kalıcı etki bırakabileceğinizi düşünmeniz gerekir. Sizi diğer markalardan farklı kılan özellikleri öne çıkartmak önemlidir.

17) Marka Pazarlama (Brand Marketing)

Marka pazarlama; ilham, hikaye anlatımı, yaratıcılık gibi ögelerle toplum çapında markanızın imajını şekillendirme ve kitlenizle duygusal bir bağ kurma eylemdir. Amaç markanızın ayrışan iyi özelliklerini ortaya koyarak diğer rakiplerinizle karşılaştırmaktır. Ancak bu sayede müşterinin zihninde bir yere sahip olursunuz. Kişi bazlı pazarlamada olduğu gibi burada da kitlenizi iyi tanımak ve buna göre hareket etmek önemlidir

18) Gizli Pazarlama (Stealth Marketing)

Gizli pazarlama, aktörler ve influencerlar gibi kişilerle anlaşarak açıktan reklam yapmadan sadece arka planda sizin ürününüzün kullanıldığını göstermek yoluyla olur. Bunun için anlaştığınız kişilerden ürününüzü göze batmayacak şekilde sergilemesini istersiniz. Bu sayede seyirci kendisine reklam yapıldığını bilmeden sizin ürününüzle alakalı iyi bir izlenim edinmiş olur.

19) Cesur Pazarlama (Guerrilla Marketing)

Cesur pazarlama, insan trafiğinin çok olduğu yerlerde, zekice ve cesurca hazırlanan ve dikkat çekmeye son derece müsait reklam kampanyalarıdır. Ayrıca bu kazanacağınız farkındalığa göre oldukça ucuz bir yöntemdir. Örneğin aşağıda bir cam üreticisinin, ürettiği ürünlerin sağlamlığını kanıtlamak adına yaptığı bir cesur pazarlama örneğini görüyorsunuz:

20) Yerel Pazarlama (Native Marketing)

Bu yöntem, saygın yayımcılara belli bir miktar ödenerek onlara sizin içeriğinizi yayımlamalarını istemektir fakat bunu yaparken sizin içeriğinizi sanki kendi içeriklerinin doğal bir parçası gibi gösterdiklerinden bir nevi gizli pazarlama yaparsınız. Bu da içeriğinizin ya da kampanyanızın daha geniş kitlelerce görülmesini sağlar.

Yerel pazarlamadan faydalanabilmek için medya yayımcılarıyla iletişime geçmeniz ve kendinize bir kurmanız gerekir.

21) Aracıyla Pazarlama (Affiliate Marketing)

Hali hazıda trafiği olan bir siteye veya sosyal medyaya sahipseniz, bazı perakende firmalar kendi ürünlerinin gösterilmesi halinde sizden gelecek her bir müşteri için belli bir ödeme yapar. Bu sayede trafiğinizi iyi bir kara dönüştürebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, ürünün sizin de sattığınız şeylerle alakalı olması ama rekabet etmemesi ve satışlarınızı baltalamayacak bir ürün olmasıdır.

22) Partner Pazarlama (Partner Marketing)

Partner pazarlaması, yeni partnerleri cezbederek kendi ürün veya hizmetinizi onlar üzerinden daha farklı kitlelere de satabildiğiniz bir yöntemdir. Bunu yaparken partnerlere elde ettiğiniz kardan bir miktar vermeniz gerekir.

23) Ürün Pazarlama (Product Marketing)

Ürün pazarlaması, bir ürünü pazara sunmak ve buna yönelik talebi artırmaktır. Bu ürünün piyasaya sürülmesi ve sağlayacağı yarar ve özelliklerin müşteri ve satıcı tarafından anlaşılması ile gerçekleşir. Burada odak onu üretenden çok ürünün kendisindedir. Bunu dikkate alarak ilerlemek yararlı olacaktır.

24) Hesap Bazlı Pazarlama (Account-based Marketing)

Hesap bazlı pazarlama, ekiplerin tamamen potansiyel müşterilere kendi pazarlarıymış gibi davranmasını öngören bir pazarlama stratejisidir. Genel olarak endüstriye odaklanmaksa, gerek içerik ekipleri oluşturarak, gerek etkinlikler planlayarak, gerek de sadece belli bir hesap profiline uyan insanlara kampanya hazırlayarak belli bir profile oynarlar. Bu da o hitap edilen belli profilin hızlıca kazanılmasını sağlar. Nispeten düşük bir etki alanı olsa da sonuç çok hızlıdır.

25) Müşteri Pazarlama (Customer Marketing)

Kazanım pazarlamasının aksine, burada amaç kitleyi kara dönüştürmek değil, onları tutmak ve artırmaktır. Böylece markanızın imajı tutunacak daha fazla kitle bulur ve bu da potansiyel kar miktarınızı artırır. Bir bakıma kazanım pazarlaması için harika bir altyapıdır, üstelik potansiyeli paraya çevirmek daha maliyetliyken, müşteri pazarlaması yapmak daha düşük maliyetlidir. Müşteri pazarlamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:

 • Müşteri deneyim kalitesini sürekli olarak artırmalı veya belli bir standartın üstünde tutmalısınız.
 • Gönderi ve kampanya paylaşımlarınızı devamlı ve belli sıklıklarla yapmalısınız.
 • Müşterilerle daha kolay ve konforlu ilişkiler için pazarlama araçlarından faydalanmalısınız.
 • Müşterilerinizin nabzını tutmalı, ve beklentilerine göre sıradaki adımlarınıza yön vermelisiniz.

26) Kulaktan Kulağa Pazarlama (Word of Mouth Marketing)

Müşterilerin memnuniyetleriyle doğru orantılı olarak sizi kendi çevrelerinde bahsetmesiyle gerçekleşen pazarlama türüdür. Burada altın anahtar müşteriye yapılabilen en iyi hizmeti ürünü sunmaktır. Bu yapıldığı taktirde müşteri kendisine değer verildiğini hissedecek ve sizi kendi çevresine önerecektir. Ayrıca bu sayede daimi müşteriler de edinmiş olacaksınız.

27) İlişki Pazarlama (Relationship Marketing)

İlişki pazarlama, kısa vadede hızlıca ulaşılmış kar yerine uzun vadeli müşteri kazanma için uygulanan ve müşteriyle daha derin ve samimi ilişkiler kurmayı hedefleyen bir pazarlama türüdür. Kazanacağınız bu müşteriler sizi uzun vadede destekler ve adınızın yayılmasına yardımcı olurlar.

Bunu yapmanın yolu hali hazırda memnun ettiğiniz müşterilerin üstüne daha da giderek onlarla daha samimi bir ilişki kurmaktan ve daha kaliteli hizmet ve ürün sunmaktan geçer.

28) Kullanıcı Üretimi Pazarlama (User-generated Marketing)

Bu pazarlama türü, genel olarak sosyal medyadan insanların yapacağınız pazarlama ile alakalı fikir almanız ile şekillenir. Örneğin markanızla ilgili tasarlanmış olan logoların bir anketi gibi. Hem ne istediğini bilen bir kitle size yol göstermiş olur hem de bu tarz fikir alışverişleriyle markanıza olan ilgiyi artırmış olursunuz.

29) Kampüs Pazarlama (Campus Marketing)

Para karşılığında birkaç üniversite öğrencisini kiralayarak, kendi ürününüzün kampüs içindeki bilinirliğini artırarak buradan bir kitle edinmeyi amaçlayan pazarlama türüdür. Öğrenciler interaktif oldukları için, sağlıklı bir kampanyayla bir herhangi bir kampüste tutunmanız olasıdır.

30) Konum İle Pazarlama (Proximity Marketing)

Markalar insanların telefonlarına mağazalarına olan yakınlıklarına göre mesaj gönderen bluetooth cihazlar kullanıyorsa, bunları mağazalarının yakınlarına yerleştirirler ve eğer siz oradan geçiyorsanız size indirim mesajı gibi veya kampanyalı ürünler gibi fırsatları iletirler. Bu işaretçilerin aktive olabilmesi için sizin ilgili markanın uygulamasına sahip olmanız gerekir. Bu yöntemle yapılan pazarlamaya konum ile pazarlama denir.

31) Etkinlik Pazarlama (Event Marketing)

Markalar bu yöntemi özellikle kitlelerinin bulunacağını düşündüğü etkinliklere sponsor olarak, kitlelerinin dahil olacaklarını düşündükleri etkinlikleri kendileri planlayarak veya bu etkinliklerde stant açarak katılırlar. Bu şekilde halihazırda olan kitlelerini büyütür ve pekiştirirler.

32) Deneyimsel Pazarlama (Experiential Marketing)

Deneyimsel pazarlama; kişi ve marka arasında kalıcı duygusal bağ oluşturan şahsi etkinlikleri, deneyimleri ve etkileşimleri kapsar. Bu tarz etkinliklerde katılımcılara değer verdiğinizi hissettirirseniz, katılımcıların da adınızı yaymasıyla ulaşacak olduğunuz kitledeki imajınız da oldukça sağlam olacaktır.

33) Etkileşimli Pazarlama (Interactive Marketing)

Görselliğin gücünü hissettirdiği bir pazarlama türü olan etkileşimli pazarlama, yaratıcı fikirlerinizi sürükleyici görsel ve videolara dökerek hedef kitlenizin dikkatini çekebileceğiniz altın anahtarlardan biri haline geldi. Genellikle ürün ön gösteriminde tercih edilen bu yöntem, katılımcıların ürünü kendileri incelerken onlara sunabileceğiniz her türlü etkileşimsel öge ve görseller ile şekillenir.

34) Global Pazarlama (Global Marketing)

Global pazarlama, yurtdışındaki potansiyel müşterilerin talepleriyle ilgilenmektir. Sırasıyla hangi ülkelerde ürününüzün tutabileceğine dair bir araştırma yapmalı ve buna göre harekete geçmelisiniz. Daha sonra o ülkede bir şube (sanal veya fiziksel) açarak, oranın isteklerini yansıtacak hizmetler ve ürünler sunarsınız.

35) Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing)

Ürününüzün neden alınması gerektiği ile ilgili duygulardan çok pratikliğe ve akla hitap etmesini önceleyen pazarlama türü. Burada amaç, ürününüzün teknik özelliklerine ve nasıl problemlere çözüm olabileceğine vurgu yapmanızdır. Özellikleri ile sivrildiğini düşündüğünüz ürünleri rakiplerinizle karşılaştırmak size artı puan kazandıracaktır.

36) İkna Edici Pazarlama (Persuasive Marketing)

Bilgilendirici pazarlamanın aksine duygulara yoğunlaşan bu pazarlama türü, müşterinin duygularını, alacağı ürünle eşleştirmesini hedefler. Müşteriye rahat ve iyi hissettirmek ve bu duygular üzerinden ürünü pazarlamak ana odak noktasıdır.

37) Sosyal Pazarlama (Cause Marketing)

Sosyal veya etik bir probleme yardımcı olarak hem o problemi işaret etmek hem de marka bilinirliğinizi artırma amacını güder. Bu genelde bağış yapma yoluyla ya da ürünlerin üretiliş şeklinin belirtilmesi ile olur.

38) Tartışmalı Pazarlama (Controversial Marketing)

Bu tür insanları kutuplaştırmayı değil, tartışmalı bir konuda fikrinizi ifade etmenizi hedefler. Bu tartışmalı konular genelde etik ve sosyal meselelerdir. Bazı insanlar dediğinize zıt düşebilir ama size katılan insanlar ürünlerinizi alma konusunda daha motive olurlar.

Bu içeriğimizde size pazarlama çeşitleri ve stratejileri anlatarak işinizi büyütmek için ilham olmaya çalıştık. Umarız sizler için geliştirici bir içerik olmuştur. Siz de başarı yolculuğuna çıkmak Earnado ile SEO, sosyal medya ve reklam yönetimi gibi dijital pazarlama çalışmaları ile başarılı olmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İçeriği Yararlı Buldunuz mu?

Ort. 0 / 5. 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Yorum

SEO Uzmanıyla Görüş.

Hemen Bir SEO Uzmanı ile Görüşerek Firmanız İçin İnternette Ön Sıralarda Yer Alma Fırsatını Yakalayın.