Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?
5
(1)

Pazarlama; bir malın, ürünün, hizmetin satışını arttırmak amacıyla piyasa durumunu ve gereksinimini saptama, tanıtma, paketleme vb. etkinliklerin tümüdür. Aynı zamanda pazarlama, tüketicilere neden sizin ürün veya hizmetinizi rakipleriniz arasından seçmeleri gerektiğini öğretme sürecidir. Burada önemli olan, doğru pazarlama yöntemini bularak tüketicilerinizi etkilemek için doğru pazarlama mesajını bulmaktır.

Şirketler, pazarlamanın sadece “tek bir şey” olduğunu düşünüp hata yaparlar. Aslında pazarlama; tüketicinin satış yerinde karşılaştıklarının, gördüğü reklamların, aldığı müşteri hizmetinin ve benzerinin tamamıdır.

Müşterilerin sizi bir defaya mahsus olmamak üzere sürekli olarak tercih etmelerini sağlamak da pazarlamadır. Pazarlama genellikle reklam ve satış ile karıştırılır, ancak bunlar arasındaki ana ayırıcı kriterleri bilmek markanız için gerekli ve önemlidir.

PAZARLAMANIN AMACI:

İşletme danışmanı Evan Carmichael pazarlamanın amaçlarını şöyle özetler:

 • Hedef pazarın dikkatini çekmek
 • Potansiyel alıcının satın alma kararını kolaylaştırmak
 • Müşteriye belirli, düşük riskli ve kolay karar kılacağı seçenekler sunmak

Bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda kuponlar, satışlar, ticari ürünler ve ürünlerin nasıl sergileneceği pazarlama sürecinin birer parçasıdır. Pazarlama her işletmenin temel taşı olduğundan genel hedef daha fazla ürün veya hizmet satmaktır.

EŞGÜDÜMLÜ PAZARLAMA:

Pazarlama fonksiyonları (satış, reklam,ürün yönetimi, pazarlam araştırması) kendi arasında uyumlu olmak zorundadır. Pazarlama bölümü diğer bölümlerle çok iyi bir uyum içinde olmalıdır. Eşgüdüm taşımayan bir pazarlama amacına ulaşamaz.

Karlılık; iyi iş yaparak kar elde etmektir. Ne pahasına olursa olsun kar elde etmek değildir.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında bir pazarlama yöneticisinin üzerinde karar vermek zorunda olduğu temel değişkenlere pazarlama bileşenleri veya pazarlama karması adı verilmektedir. Pazarlama karması, bir şirketin markasını veya ürününü pazarlamak için kullandığı bir dizi eylem veya strateji anlamına gelir. 4P’ler tipik bir pazarlama karmasını oluşturur – fiyat (Price), ürün (Product), promosyon (Promotion) ve yer (Place). Bununla birlikte, günümüzde pazarlama karması, hayati karışım unsurları olarak paketleme, konumlandırma, insanlar ve hatta Politika gibi birkaç P’yi giderek daha fazla içermektedir.[7] Pazarlama yönetimi fonksiyonları da şu şekilde özetlenebilir:

Pazarlama Karması 7P nedir?        

Pazarlama karması 7P Philip Kotler tarafından geliştirilmiştir. 7P aşağıdaki gibidir:

 1. Product – Ürün
 2. Price – Fiyat
 3. Place – Dağıtım
 4. Promotion – Tutundurma
 5. People – İnsan
 6. Physical Evidance – Fiziksel olanaklar
 7. Process – Süreç

Pazarlama Karması Elemanları     

Pazarlama karması elemanları aşağıdaki gibidir:

(Product) Ürün: Kalite, tasarım, marka değeri, müşterilerin ihtiyaçlara verdiği cevap ve satış sonrası destek gibi birçok kavrama göre değerlendirilir.

(Place) Yer: Genel olarak üretim ve tüketimin yapıldığı konumu niteler. Değişik faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle en uygun dağıtım kanallarının seçimi ve fiziksel dağıtımıdır.

(Price) Fiyat: Müşterilerin ürünler için ödedikleri fiyattır. 

(Promotion) Tanıtım: Pazar şartlarına göre fiyatlandırılan ürünün, hedef pazara tanıtılması için yapılan faaliyetleri içerir.

Pazarlama Karması Nasıl Uygulanır?

Pazarlama karması, işinizi ve markanızı büyütme konusunda size yardımcı olabilecek bir araçtır. İnsanların ve sektör ihtiyaçlarının, işi yapış şeklimizi sürekli değiştirmesi ile pazarlama karması sektörün ihtiyaçlarına uyum sağlamamıza yardımcı olur. Pazarlama karmasının uygulanma şekli ise aşağıdaki gibidir:

 1. Reklam
 2. İçerik Pazarlama
 3. Sponsorluklar
 4. Satış Ekibi
 5. Ürün Yerleştirme
 6. E-posta
 7. Sosyal Medya
 8. Influencer Pazarlaması

İçeriği Yararlı Buldunuz mu?

Ort. 5 / 5. 1

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Yorum

SEO Uzmanıyla Görüş.

Hemen Bir SEO Uzmanı ile Görüşerek Firmanız İçin İnternette Ön Sıralarda Yer Alma Fırsatını Yakalayın.